Zapraszamy na warsztaty

Wszystkich zainteresowanych tematyką rewitalizacji zapraszamy na warsztaty, które prowadzone będą przez ekspertów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1. Synteza diagnozy początkiem budowania programu – 23.01.2017 r. (poniedziałek) godz. 17:00-20:00.

Zakres tematyczny: przedstawienie wyników diagnozy obszaru rewitalizacji oraz dyskusja nad nimi; uzupełnienie macierzy SWOT o mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie, proszone są o zapoznanie się z wynikami raportu podsumowującego wyniki badań jakościowych i ilościowych obszaru rewitalizacji.

2. Wizja i cele rozwoju obszaru rewitalizacji – 03.02.2017 r. (piątek) godz. 17:00-20:00.

Zakres tematyczny: istota wizji i celów rozwojowych w programowaniu procesu rewitalizacji, praca nad wizją i celami obszaru rewitalizacji.

3. Projekty rewitalizacyjne – 13.02.2017 r. (poniedziałek) godz. 17:00-20:00.

Zakres tematyczny: propozycje projektów rewitalizacyjnych i podział ich na dwie grupy: podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne i pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

4. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja oraz dokumenty planistyczne – 22.02.2017 r. (środa) godz. 17:00-20:00.

Zakres tematyczny: propozycje w zakresie wdrażania, monitoringu i ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji; omówienie potencjalnych zmian w polityce przestrzennej miasta.

Wszystkie warsztaty odbędą się w sali nr 36 w ratuszu.

Print Friendly, PDF & Email