Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji

Na ostatniej sesji Rady Miasta Kalisza radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza (uchwała nr XXVI/418/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r.). Uchwała jest odpowiedzią na wnioski zawarte w Ocenie aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji, jaka została przeprowadzona na przełomie 2019 i 2020 roku.

Jednym z powodów zmiany Programu jest konieczność uzupełnienia bądź skorygowania opisów przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Kalisza ogłosił nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do Programu mogą zostać włączone nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na obszarze rewitalizacji, realizujące cele i kierunki działań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych szczególnie zachęcamy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, którzy planują ich odnowienie i chcą skorzystać z dotacji na ten cel udzielanych przez Miasto Kalisz. Wpis takiego przedsięwzięcia do GPR wzmocni jego pozycję przy ocenie wniosków o udzielenie przedmiotowej dotacji. Wpisanie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR umożliwi także w przyszłości ubieganie się o inne środki zewnętrzne na realizacje tych przedsięwzięć, których pozyskanie będzie uzależnione od ich wpisu do gminnych programów rewitalizacji.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać poprzez Formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony Formularz należy przesłać w formie elektronicznej na adres rewitalizacja@um.kalisz.pl lub w formie pisemnej na adres: Wydział Rozwoju Miasta – Biuro Rewitalizacji, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych potrwa do dnia 4 września (piątek) 2020 r. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO