Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Od 2 listopada można składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.

Więcej informacji TUTAJ