Inteligentne zatoczki przeładunkowe w naszym Śródmieściu

Kalisz w 2019 roku został partnerem europejskiego projektu badawczego pod nazwą  Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition (SPROUT). Celem projektu jest szukanie nowych rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej.

W naszym mieście realizowany jest próbny projekt wdrażania inteligentnych zatoczek przeładunkowych w oparciu o technologię Internetu Rzeczy.

W ramach realizacji zadania:

 • zbadaliśmy przepływy towarowe i wyznaczyliśmy najbardziej efektywne miejsca do rozładunku towarów,
 • zorganizowaliśmy zatoczki rozładunkowe, które wyposażyliśmy w czujniki zajętości miejsca,
 • przygotowaliśmy aplikację pozwalającą na sprawdzanie dostępności miejsc rozładunkowych w czasie rzeczywistym oraz umożliwiającą rezerwację miejsca w konkretnym okresie czasu.

Jakie korzyści może przynieść dla mieszkańców realizacja projektu?

 • zmniejszenie zatorów komunikacyjnych i poprawa efektywności przepływu ruchu w obszarze miejskim,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i hałasu,
 • wzrost bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i pieszych.

Jakie korzyści może przynieść dla biznesu realizacja projektu?

 • dostęp do wiarygodnych informacji w czasie rzeczywistym (dostępność miejsc rozładunkowych),
 • efektywne planowanie operacji transportu towarowego,
 • skrócenie czasu i kosztów operacji transportowych,
 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów transportowych (kierowcy, pojazdy),
 • zmniejszenie zużycia energii przez pojazdy.

Projekt SPROUT finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 i realizowany jest przez konsorcjum składające się z ponad 30 partnerów z Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin i Izraela.