Dotacje 2020 – podsumowanie

W ramach ubiegłorocznego programu dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasto Kalisz udzieliło dotacji 13 beneficjentom, na łączną kwotę 559 024,00 zł. Wartość zrealizowanych prac wyniosła w sumie 1 599 133,89 zł.

Zmodernizowano następujące obiekty:

  1. Ul. Zamkowa 4 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 66 689,93 zł, całkowity koszt wykonania remontu elewacji budynku od strony podwórza wyniósł 135 734,78 zł.

2. Ul. Podgórze 15 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 10 681,00 zł, całkowity koszt wykonania remontu klatki schodowej, bramy wjazdowej oraz stolarki drzwiowej wyniósł 22 481,00 zł.

3. Ul. Zamkowa 17 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 18.965,00 zł, całkowity koszt wykonania odnowienia elewacji zewnętrznej budynku od strony podwórza wyniósł 37 930,02 zł.

4. Ul. Kazimierza Pułaskiego 13 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 3 919,00 zł, całkowity koszt wykonania renowacji drzwi oraz bramy wejściowej głównej wyniósł 15 682,50 zł.

5. Ul. Kanonicka 6 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej; dotację rozliczono w kwocie 3 887,64 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu wyniósł 84 247,41 zł.

6. Ul. Piekarska 2b – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 57.827,64 zł, całkowity koszt wykonania remontu elewacji frontowej wyniósł 115 655,28 zł.

7. Ul. Zamkowa 2 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej; dotację rozliczono w kwocie 13 346,69 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu wyniósł 79 290,41 zł.

8. Ul. Ułańska 6 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 51 652,37 zł, całkowity koszt wykonania remontu elewacji wyniósł 176 192,70 zł.

9. Ul. Piskorzewska 6 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 14 250,87 zł, całkowity koszt wymiany okien i renowacji schodów wyniósł 29 000,00 zł.

10. Ul. Śródmiejska 4 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 95 938,58 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu wyniósł 378 049,87 zł.

11. Ul. Śródmiejska 20A – nieruchomość należąca do „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu; dotację rozliczono w kwocie 28.022,19 zł, całkowity koszt wykonania remontu z kolorystyką elewacji budynku wyniósł 83 382,20 zł.

12. Ul. 3-go Maja 20 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej; dotację rozliczono w kwocie 98 634,73 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu wyniósł 249 676,48 zł.

13. Ul. Zacisze 6-12 i Ul. Ułańska 2-4 – nieruchomość należąca do Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani; dotację rozliczono w kwocie 95 208,36 zł, całkowity koszt wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku położonym przy ul. Ułańskiej 2-4 oraz wykonania remontu dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku położonym przy ul. Zacisze 6-12 wyniósł 191 811,24 zł.

Zestawienie udzielonych i rozliczonych dotacji dostępne TUTAJ