Akcelerator Kultury otworzył swoje podwoje

Kaliski Akcelerator Kultury powstał w zabytkowym budynku hali Rogatka, przy ul. Nowy Świat 2a. Remont budynku rozpoczął się w 2020 r.  W zaadoptowanych pomieszczeniach powstały m.in.: sala audiowizualna z mobilną sceną i garderobami, ciemnia fotograficzna, część wystawiennicza oraz pomieszczenie z piecem ceramicznym.  

Akcelerator udostępnia swoje wnętrza dla wszystkich, którzy „kulturą i sztuką chcą się dzielić, a także tych, którzy z kulturą chcą się zapoznać, lub o niej porozmawiać.” Będą mogły odbywać się tu warsztaty, pokazy filmowe, koncerty kameralne, sztuki teatralne, spotkania i inne wydarzenia związane z kulturą.

Można już śledzić profil na Facebooku Akcelerator Kultury, gdzie są zamieszczane aktualne informacje dotyczące aktywności tam prowadzonych.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

Źródło dofinansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.