Remonty z dotacji 2020 dobiegają końca

Kończą się prace remontowe i modernizacyjne w nieruchomościach, których właściciele czy też użytkownicy wieczyści uzyskali od Miasta dotacje w roku 2020.

Dzięki uzyskanym dofinansowaniom udało się naprawić pokrycia dachów, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, wyremontować części wspólne czy też odnowić elewacje w budynkach. Beneficjenci realizowali swoje działania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową podpisaną na jego podstawie. Wspólnym wysiłkiem i nakładem właścicieli/użytkowników wieczystych oraz Miasta udało się poprawić standard zamieszkania kolejnych mieszkańców naszego Śródmieścia.

Przypominamy, że w roku 2020 dotacje otrzymało 13 beneficjentów i była to już druga edycja programu dotacyjnego dla  właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Dotacje są jednym z przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Są one również ważną częścią rewitalizacji w Kaliszu, jako element włączania prywatnych interesariuszy do procesu rewitalizacji.