Konsultacje Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – spacer badawczy

W środę 16 czerwca mieliśmy przyjemność po raz kolejny spotkać się z mieszańcami obszaru objętego Miejscowym planem rewitalizacji. Tym razem podczas spaceru badawczego opowiadaliśmy o miejscach, w których planujemy największe zmiany i o tych gdzie te zmiany mają szansę nastąpić najszybciej.

W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta, pan Krystian Kinastowski oraz Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, pani Marzena Wojterska. Mieszkańcy zadawali głównie pytania dotyczące modernizacji budynków, w których zamieszkują. Interesował ich proces przekwaterowywania na czas modernizacji budynków. Pytali też o możliwość zamiany mieszkania na czas stały. Istotnym elementem dyskusji był też potencjalny czas realizacji Planu.

Spacer badawczy nie kończy konsultacji społecznych Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. Każdy zainteresowany może wciąż jeszcze złożyć swoje opinie i uwagi do projektu Planu do 2 lipca 2021 r. Uwagi i opinie na temat projektu Planu są zbierane na piśmie, droga elektroniczną i poprzez ankietę on-line.