Konsultujemy Miejscowy plan rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze

W środę 9 czerwca odbyły się dwa spotkania związane z konsultacjami projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. W obu spotkaniach uczestniczyli projektanci Planu.

Jako pierwsza obradowała grupa robocza powołana na potrzeby opracowania Planu. Członkowie grupy zapoznali się ze zmianami projektu MPR wprowadzonymi w związku z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentu. Nie wnieśli żadnych dodatkowych uwag tym samy akceptując założenia Planu.

Podczas spotkania otwartego w godzinach popołudniowych z projektem Planu mogli zapoznać się mieszkańcy obszaru Jabłkowskiego-Podgórze. Do Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4, gdzie odbywało się spotkanie, przybyła reprezentacja mieszkańców. Liczba uczestników była ograniczona ze względów sanitarnych związanych z pandemią. Na wstępie mieszkańcy zapoznali się z ogólnymi informacjami na temat rozwiązań zawartych w projekcie Planu. W trakcie dyskusji padło wiele pytań związanych z termin i szczegółami realizacji Planu. Największe wątpliwości mieszkańców wzbudził zaplanowany ogólnodostępny plac, który ma powstać na miejscu obecnie istniejących podwórek na tyłach posesji. Po wyjaśnieniach ze strony projektantów nie zostały zgłoszone żadne uwagi w tym zakresie. Największy nacisk mieszańcy kładli na przyłączenie tego obszaru do miejskiej sieci ciepłowniczej, oraz jak najszybszą modernizację istniejących budynków.

Szczegóły dotyczące wyłożenia Planu oraz informacje o pozostałych formach konsultacji znajdziecie Państwo na naszej stronie Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.