Testujemy rozwiązania smart city w transporcie towarowym

Miejski transport towarowy odpowiada za 25% emisji CO2 związanej z całym transportem miejskim. Kalisz nie jest wyjątkiem w tej statystyce. Dystrybucja towarów na zurbanizowanych obszarach jest bardzo intensywnie rozwijana, co przyczynia się do zwiększenia ruchu, głównie w aglomeracyjnych centrach.

We wrześniu 2019 r. wystartował europejski projekt badawczy pod akronimem SPROUT (Sustainable Policy RespOnse to Urban Mobility Transition) mający podjąć tematykę transformacji mobilności miejskiej. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, a realizuje go konsorcjum składające się z 29 partnerów z Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin i Izraela.

W ramach projektu prowadzonych jest 6 pilotaży, które koncentrują się na nowych rozwiązaniach w obszarze mobilności miejskiej (towarowej i pasażerskiej), w tym na modelach operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego. Wśród miast pilotażowych znajdują się m.in. Walencja, Padwa, Budapeszt, Tel Awiw, Ningbo z Chin oraz położony w Wielkopolsce Kalisz. Pilotaże obejmują szerokie spektrum zagadnień, w tym m.in.: intermodalne huby konsolidacyjne w miastach, mobilność współdzieloną w oparciu o wypożyczalnie rowerów i samochodów czy wykorzystujące duże ilości danych planowanie ruchem niezmotoryzowanych.

W Kaliszu testujemy rozwiązanie oparte na internecie rzeczy (IoT) w transporcie towarowym. Wyznaczono 3 zatoki dla dostaw, które następnie zostały wyposażone w czujniki zajętości miejsca. Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej kierowcy mogą sprawdzić czy dane miejsce jest wolne o konkretnej porze dnia i zarezerwować miejsce w celu realizacji dostawy.

Czytaj więcej – źródło