Skonsultuj zmianę GPR

W dniach od 6 sierpnia do 6 września zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest dokumentem strategicznym dla Miasta i nakreśla wizję obszaru rewitalizacji (śródmieścia Kalisza) po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz cele i kierunki działań, a także opisuje planowane przedsięwzięcia służące eliminacji bądź ograniczeniu negatywnych zjawisk, jakie zdiagnozowano w tym obszarze. Pierwszy Program został uchwalony w 2017 r., zaś ten obecnie obwiązujący pochodzi z marca 2018r. Jak wynika z oceny aktualności GPR część zapisów zawartych w dokumencie jest już nieaktualna, choćby dlatego, że sporo z zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostało już zrealizowanych, dlatego niezbędna jest jego zmiana.

Zaktualizowany dokument wraz z formularzem konsultacyjnym zostanie opublikowany w terminie do 6 sierpnia br. na stronach internetowych www.kalisz.pl www.rewitalizacjakalisz.pl oraz www.bip.kalisz.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Konsultacje potrwają do 6 września br. włącznie i zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartego spotkania z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1.

2) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 6 września 2021 r. (obowiązuje data wpływu).

3) zbierania uwag, propozycji i opinii poprzez ankietę on-line, która zostanie udostępniona w dniach od 6.08.2021 r. do 6.09.2021r. Odnośnik do ankiety zostanie podany na stronach www.kalisz.pl oraz www.rewitalizacjakalisz.pl,

4) zbierania uwag od grup przedstawicielskich.

Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w konsultacjach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rewitalizacji pod nr tel. 062 765 43 68 lub e-mail: rewitalizacja@um.kalisz.pl

Z zarządzeniem można zapoznać się TUTAJ.