Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że Miasto Kalisz opracowało projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Chcemy poznać Państwa opinie odnośnie zapisów zawartych w dokumencie, a także opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz zaplanowanych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz wszystkimi załącznikami, które są do pobrania poniżej:

  • Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji – TUTAJ
  • Załącznik nr 1. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji – TUTAJ
  • Załącznik nr 2. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych – TUTAJ
  • Załącznik nr 3. Zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w ramach poprzednich edycji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza – TUTAJ

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych poprzez:

  • uczestnictwo w spotkaniu otwartym, które odbędzie się we wtorek 10 sierpnia 2021 roku o godzinie 16:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1. Prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: rewitalizacja@um.kalisz.pl
  • złożenie uwagi na formularzu konsultacyjnym, który jest do pobrania TUTAJ (oraz w wersji edytowalnej TUTAJ)
  • wzięcie udziału w ankiecie on-line, która dostępna jest TUTAJ.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych