Informacja podsumowująca z otwartego spotkania dotyczącego projektu zmiany GPR

W dniu 10 sierpnia 2021r. odbyło się spotkanie otwarte z interesariuszami zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Z informacją podsumowującą ze spotkania można zapoznać się w TUTAJ. załącznik TUTAJ.

Informujemy, że konsultacje społeczne projektu zmiany GPR potrwają do 6 września 2021 r. Uwagi do projektu dokumentu można składać na formularzu konsultacyjnym. Szczegóły dotyczące zmiany GPR wraz z formularzem konsultacyjnym znajdują się TUTAJ

Zachęcamy również do wzięcia udziału w ankiecie, która jest dostępna TUTAJ

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest dokumentem strategicznym dla Miasta i nakreśla wizję obszaru rewitalizacji (śródmieścia Kalisza) po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz cele i kierunki działań, a także opisuje planowane przedsięwzięcia służące eliminacji bądź ograniczeniu negatywnych zjawisk, jakie zdiagnozowano w tym obszarze.