We wrześniu rusza nowy nabór wniosków na dotacje w SSR na 2022 rok

Od 1 do 30 września 2021r. będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Zakres prac możliwych do dofinansowania w ramach dotacji celowej określony został w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac.

Wnioskodawcy mogą skorzystać z Poradnika, który odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące dotacji.

Od tego roku wnioski będzie można składać zarówno w formie papierowej, jak i drogą elektroniczną.

Zachęcamy do skorzystania z dotacji!