Zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu GPR

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji od interesariuszy rewitalizacji dotyczące projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Konsultacje były prowadzone w dniach od 6 sierpnia do 6 września 2021 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, na podstawie Zarządzenie Nr 445/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli pochylić się nad projektem zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji i zgłosić do niego swoje uwagi, opinie i sugestie.

Z Informacją podsumowującą można zapoznać się TUTAJ.