Nabór wniosków na dotacje 2022 zakończony

Zakończył się nabór wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości nie wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W wyznaczonym terminie do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło 26 wniosków od właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru rewitalizacji. Dwa wnioski wpłynęły po terminie i zgodnie z uchwałą w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji, nie będą one rozpatrywane.

Łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosi 3.535.502,94 zł., a całkowity koszt realizacji planowanych robót lub prac to 11.953.369,26 zł. Kwota zarezerwowana w budżecie Miasta na przedmiotowe dotacje wynosi 1.000.000,00 zł.

W zakresach planowanych działań znalazły się w głównie remonty dachów, elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacje, remonty klatek schodowych, a także remonty ogrodzeń. Wielu wnioskodawców kontynuuje modernizację swoich nieruchomości i złożyło wniosek o miejskie dotacje po raz kolejny.