Szkolenie dla kaliskich organizacji pozarządowych

W środę 27 października w godzinach 15.00 – 20.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1 odbędzie się szkolenie dla kaliskich organizacji pozarządowych „Zasady tworzenia ofert realizacji zadań publicznych w trybie konkursowym i pozakonkursowym”.

Więcej szczegółów na stronie: www.kalisz.pl