Wizyta studyjna do Niemiec z projektu EDINA

Wizyty studyjna do Niemiec została zorganizowana w ramach projektu „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. W ramach 5-dniowego pobytu mieliśmy okazję odwiedzić obszary rewitalizowanych osiedli na terenie pięciu niemieckich miast. Szczególna uwaga poświęcona została znaczeniu poprawy efektywności energetycznej w prywatnych budynkach mieszkalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych na obszarach rewitalizacji w Niemczech.

W ramach wizyty zostaliśmy m.in. zaproszeni do Centrum Usług i Kompetencji DIFU, który jest punktem kontaktowym w kwestiach związanych z ochroną klimatu w stolicy Niemiec. Centrum to w imieniu Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego doradza gminom i jednostkom miejskim, w jaki sposób realizować pomysły i projekty w ramach Krajowej Inicjatywy Klimatycznej BMU i innych programów oraz jak uzyskać na nie dofinansowanie.

W poszczególnych miastach mieliśmy możliwość zapoznania się ze zintegrowanym podejściem do planowania urbanistycznego, efektywności energetycznej i strategii adaptacji do zmian klimatycznych. Oglądaliśmy też zrewitalizowane historyczne centra miast, rewitalizowane zaniedbane prefabrykowane zespoły mieszkalne oraz przebudowę krajobrazu poprzemysłowego dla celów turystycznych i kulturowych. Niemieccy partnerzy projektu podzieli się z nami doświadczeniami związanymi ze współpracą na rzecz rozwoju miejskiego.