Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty przy zabytkach

Do 6 grudnia 2021 roku trwa nabór wniosków o dotacje z budżetu Kalisza na 2022 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty przy zabytkach.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie http://bityl.pl/RFd25