Dyżury urzędnicze w Domu Sąsiedzkim

Od 17 listopada rozpoczynają się cykliczne dyżury pracowników Urzędu Miasta Kalisza i innych jednostek organizacyjnych Miasta w Domu Sąsiedzkim na Podgórzu 2-4. Celem wprowadzenia tej formy komunikacji urzędników z mieszkańcami jest ułatwienie kontaktów z urzędem, wsparcie mieszkańców w załatwianiu skomplikowanych spraw urzędowych, kierowanie do odpowiednik komórek urzędu, a także udzielanie niezbędnych informacji dotyczących bieżących zadań Urzędu Miasta.

Dyżury będą odbywać się w co drugą środę w godzinach 16:00-17:00. W środę 17 listopada dyżur będzie miał pracownik Biura Rewitalizacji. Następne dyżury zaplanowane zostały na 1 i 15 grudnia.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych dyżurów zostaną podamy z odpowiednim wyprzedzeniem.