Miasto ogłosiło przetarg na rewaloryzację parku

Urząd Miasta Kalisza ogłosił przetarg na pierwszy etap rewaloryzacji Paru Miejskiego. Obejmuje on obszar pomiędzy mostem Teatralnym a ulicami Kazimierzowską i Łazienną.

W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe alejki i wyremontowany plac przy wejściu do parku od strony mostu Teatralnego. Zamontowane zostaną nowe latarnie, ławki, kosze na śmieci. Pojawią się też stojaki na rowery. Nie zabraknie także nowych nasadzeń zieleni.

Więcej szczegółów na stronie kalisz.pl.