Miasto wprowadza uchwałę krajobrazową

Rada Miasta Kalisza w dniu 26 maja 2022 roku wprowadziła uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Przyjęty dokument pozwoli na uporządkowanie krajobrazu miejskiego i wpłynie na podniesienie estetyki miasta.

Więcej szczegółów na stronie kalisz.pl.