Goście z opolskiego na szlaku kaliskiej rewitalizacji

W czwartek 26 maja 2022 r. przyjechali do Kalisza goście z województwa opolskiego, aby zapoznać się z efektami naszej rewitalizacji. Większość z przybyłych urzędników była przedstawicielami gmin, które są na wcześniejszych etapach procesów rewitalizacyjnych. Przyjechali do nas po rady i wskazówki, aby móc sprawniej dokonywać zmian w swoich gminach.

Pokazaliśmy naszym gościom z najmniejszego województwa w Polsce nasze śródmieście, które zawiera się w obszarze rewitalizacji. Oglądali miejsca, gdzie zmodernizowane miejsca jeszcze mieszają się z obiektami czekającym na swoją kolej do odnowienia. Urzędnicy z gmin opolskich byli pod dużym wrażeniem kaliskich inwestycji. Odwiedzili trzy lokalizacje Centrum Aktywności Mieszkańców: Akcelerator Kultury, Dom Sąsiedzki i Centrum Organizacji Pozarządowych. Administratorzy tych placówek opowiadali o swoich działaniach i ogromnym powodzeniu, jakim cieszą się wszystkie te centra. Duże wrażenie zrobiła na gościach zieleń w kaliskim śródmieściu, zwłaszcza planty miejskie. Podziwiali też nowe urządzenie ulic Zamkowej, Śródmiejskiej i Piskorzewskiej. Na koniec gościom z opolskiego udało się poznać historię naszego miasta przy okazji zwiedzania wieży i piwnic ratuszowych.

Urzędnicy w województwa opolskiego mieli do nas wiele pytań dotyczących procesów rewitalizacyjnych, jakie zachodzą w Kaliszu. Podzieliliśmy się z nimi m.in. doświadczeniami dotyczącymi udzielania dotacji w Specjalnej strefie Rewitalizacji, czy też procesu tworzenia Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.

W czerwcu będziemy przyjmować kolejnych gości. Tym razem z kaliskim procesem rewitalizacji będą zapoznawać się przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego. Nasze działania doceniane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Stąd płyną rekomendacje dla innych gmin, aby odwiedzały nasze miasto i poznawały nasze doświadczenia.