Kolejny krok do utworzenia spółdzielni socjalnej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu ekonomii społecznej oraz tworzenia i działania spółdzielni socjalnych, to kolejny etap, który przybliża nas do utworzenia spółdzielni socjalnej w naszym mieście.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Klucz, Fundacji CHOPS, Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Kaliszu, Fundacji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Fundacji Bread of life Kalisz, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny. Szkolenie prowadził Jacek Bykowski, przedstawiciel OWES – subregion kaliski.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z tematyką tworzenia spółdzielni socjalnych, formami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz propozycjami Miasta w zakresie utworzenia spółdzielni socjalnej. Wiceprezydent Mateusz Podsadny zachęcał przybyłych na spotkanie przedstawicieli kaliskich organizacji do zawarcia partnerstwa z Miastem na rzecz realizacji inicjatywy, która posłuży całej społeczności lokalnej.