Tablice informacyjne na trasie projektu Kalisz-kurs na rewitalizację

Na terenie śródmieścia, w miejscach, gdzie realizowany był projekt „Kalisz-kurs na rewitalizację”, stanęły tablice informacyjne. Zapoznają one z historią zmodernizowanych przestrzeni.

Projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.