Projekt „Spacerowniki Kaliskie”

„Spacerowniki kaliskie”, to cykl spacerów i wydarzeń związanych z naszym dziedzictwem społeczno-kulturowym.

Kolejno w cyklu odbędą się następujące wydarzenia”

Projekt „Spacerowniki kaliskie” dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa. Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Kalisz.