Projekt „Spacerowniki Kaliskie”

„Spacerowniki kaliskie”, to cykl spacerów i wydarzeń związanych z naszym dziedzictwem społeczno-kulturowym.

Kolejno w cyklu odbędą się następujące wydarzenia”

Projekt „Spacerowniki kaliskie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Multi.Art. Realizacja projektu została dofinansowana w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa oraz współfinansowana z budżetu Miasta Kalisz.