Dotacje w Specjalnej Strefie Rewitalizacji – metamorfozy ul. Zamkowej 4

Właściciele kamienicy przy ul. Zamkowej 4 ubiegają się o dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych posiadających nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Kalisza, od początku procesu dotacyjnego, czyli od 2019 roku.

W 2019 roku z udziałem dotacji miejskich został wyremontowany dach w oficynie. W 2020 roku została odnowiona elewacja od strony podwórza. W 2021 roku gruntowną modernizację przeszło podwórko kamienicy. W 2022 roku odnowiona została elewacja frontowa.

Właściciele kamienicy we własnym zakresie wykonali remont dachu na budynku głównym oraz odnowili klatki schodowe w nieruchomości. Przy okazji remontu klatki schodowej zostały poddane pieczołowitej renowacji ozdobne wazony znajdujące się w niszach. Nakłady poniesione wcześniej zaprocentowały przy ubieganiu się o datacje miejskie.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji w SSR zostały określone w uchwale Rady Miasta i są one wcześniej znane wszystkim wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie swoich inwestycji. Zasady te oraz podpowiedzi jak złożyć wniosek o dotacje można odnaleźć w Poradniku dla wnioskodawcy.