II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W środę 15 marca 2023 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Członkowie nowej kadencji spotkali się w Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Babina 1.

Drugie spotkanie poświęcone było opracowaniu strategii działań Komitetu na kolejne 6 lat. Członkowie gremium chcą więcej czasu poświęcić działaniom społecznym dedykowanym mieszkańcom obszaru rewitalizacji. W obszarze działań maja znaleźć się też przedsięwzięcia edukacyjne związane z rewitalizacją oraz troską o naszą wspólną przestrzeń.

Podczas posiedzenie członkowie Komitetu jednogłośnie poparli stworzenie nowych przystanków KLA przy ulicy Sukienniczej. Zostały przegłosowane też stanowiska rekomendujące Prezydentowi Miasta wyznaczenie w ścisłym centrum kilku parkingów na których w godzinach pracy sklepów będzie można parkować 15 minut, przywróceniem pierwotnego kształtu wietrznika na wieży ratusza oraz przywrócenie na terenie śródmieścia płaskorzeźby przedstawiającej króla Kazimierza Wielkiego.

Print Friendly, PDF & Email