Dotacje 2024 – zakończyliśmy zbieranie wniosków

Zakończyliśmy nabór wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W tym roku wpłynęło 27 wniosków, w których całkowite koszty realizacji wynoszą 6.566.798,56 zł, a wnioskowana dotacja wynosi 2.839.663,81 zł.

Przypominamy, że w 2024 roku będziemy dysponować kwotą 1.000.000,00 zł.

Wnioskodawcy zaplanowali na 2024 rok remonty dachów, elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacje, remonty klatek schodowych, ale także modernizacje podwórek, balkonów, bram i piwnic.

Print Friendly, PDF & Email