Remontowana kamienica przy ul. Parczewskiego otoczona rusztowaniem i siatką zabezpieczającą. Wokół drzewa liściaste i metalowy płot.

Dotacje w Specjalnej Strefie Rewitalizacji zostały przyznane

Po raz szósty Miasto udzieliło dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W naborze o dotacje złożono 27 wniosków, z czego 16 wniosków przeszło pozytywną ocenę formalna i zostało poddanych ocenie merytorycznej. Uchwałą Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 roku przyznanych zostało 11 dotacji.

Wnioskodawcy zaplanowali na 2024 rok remonty dachów, elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacje oraz remonty klatek schodowych i balkonów.

Szczegółowa lista beneficjentów w Uchwale Rady Miasta Kalisza

Wsparcie finansowe otrzymane z budżetu Miasta Kalisza umożliwi właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wykonanie koniecznych robót lub prac, które mają na celu przebudowę lub remont obiektów na obszarze rewitalizacji. Prace i roboty podniosą techniczny standard budynków, w szczególności ich części wspólnych. Są to działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Print Friendly, PDF & Email