Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019-2021 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.

Celem zadania jest pilotażowe prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4, w tym stworzenie programu działań i prowadzenie miejsca oraz dodatkowe wyposażenie lokalu. Miejsce ma wzmacniać i integrować społeczność, m.in. przez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń na działania mieszkańców, grup nieformalnych organizacji pozarządowych, jednostek Urzędu Miasta Kalisza. Dom Sąsiedzki ma także prowadzić działania animacyjne. Działania powinny być odpowiedzią na potrzeby społeczności, ale mają także inicjować i rozwijać lokalne inicjatywy. Dom Sąsiedzki powinien także wpierać rozwój wolontariatu, nawiązać współpracę z lokalnymi liderami, okolicznymi instytucjami oraz aktywnie włączać się w życie okolicy. Prowadzone działania powinny mieć charakter międzypokoleniowy oraz angażować mieszkańców, w tym szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Ze szczegółami można zapoznać się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kalisza nr 480/2019.