„Pożyczka płynnościowa” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

W związku ze skutkami epidemii COVID19 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na „pożyczkę płynnościową” na wsparcie realizowanych przedsięwzięć związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

– Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
– Zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
– Spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
– Zatowarowanie, półprodukty itp.,
– Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Grupą docelową są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie makroregionu północno-zachodniego obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie i znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub będące nią zagrożone.

Więcej szczegółów na temat pożyczki płynnościowej znajduje się na stronie pfp.com.pl.