Modernizacja szkół na obszarze rewitalizacji – infrastruktura sportowa przy SP nr 11

Na terenie obszaru rewitalizacji funkcjonują 4 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. 3 Maja, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Ciasnej, Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Fabrycznej oraz Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Pomorskiej.

W maju została oddana do użytku zmodernizowana infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11. Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy SP nr 11 w Kaliszu przy ul. Pomorskiej 7” wyniosło 800.775,48 zł.

Prace modernizacyjne obejmowały:

– przebudowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki,

– wykonanie 4-torowej bieżni o długości 40 m.

– budowę skoczni do skoku w dal,

– budowę piłkochwytów i ogrodzenia.

Cały teren sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11 został wyposażony w małą architekturę oraz wyposażenie sportowe. Wykonano też oświetlenie wewnętrzne terenu boiska. Na zmodernizowanym obszarze odtworzono trawniki i powstały nowe chodniki.

Zdjęcia: Wydział Rozwoju Miasta