Prace konserwatorskie i zabezpieczające w budynku Rogatki Wrocławskiej.

W budynku Rogatki Wrocławskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej, Śródmiejskiej i Nowy Świat trwają prace konserwatorskie i zabezpieczające.

Zdjęcia 2, 3, 4, 5: Magdalena Bartnik

Zdjęcia 1, 6: Biuro Rewitalizacji