Centrum Organizacji Pozarządowych na finiszu

W budynku przy ul. Babina 1 powstaje miejsce, gdzie swoje działania będą mogły prowadzić kaliskie NGO’sy – Centrum Organizacji Pozarządowych. Na ukończeniu są już prace budowlane, a w kolejnym etapie nastąpi wyposażenie pomieszczeń. Administratorem tego miejsca będzie Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Kalisz – kurs na rewitalizację”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt tej inwestycji to około 827.701,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 252.609,43 zł.

Zakres robót obejmuje m.in.:

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą o rysunku historycznym,
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych,
  • przebudowę lokalu, której celem będzie wprowadzenie nowej funkcji użytkowej,
  • wymianę instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz oświetlenia,
  • wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach,
  • wymianę instalacji sanitarnych.

W 2019 roku m.in. dzięki dotacji udzielonej przez Miasto Kalisz, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Babina 1 przeprowadziła remont dachu na budynku.