Dotacje 2019 – podsumowanie

W 2019 roku Miasto Kalisz przyznało dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Z pomocy dotacyjnej skorzystało 9 beneficjentów.

Zmodernizowano następujące obiekty:

1.Św. Stanisława 2 – nieruchomość należąca do „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu; dotację rozliczono w kwocie 139.022,16 zł; całkowity koszt remontu elewacji budynku biurowo-usługowego wraz z kolorystyka wyniósł 562.569,42 zł.

W budynku tym mieściła się Parowa Fabryka Pierników i Biszkoptów, która dała początek dzisiejszej Kaliszance. Fabryka została założona na przełomie XIX i XX wieku przez piekarza Kazimierza Mystkowskiego.

2. Piskorzewska 6 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 8.153,80 zł; całkowity koszt wymiany okien i remontu drzwi wyniósł 16.320,76 zł.

3. Babina 3 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w wysokości 129.900,71; całkowity koszt odtworzenia okien, odnowienia elewacji, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, odtworzenia drzwi zewnętrznych oraz zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej wyniósł 260.999,68 zł.

4. Babina 1 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Babina 1; dotację rozliczono w kwocie 190.249,73 zł; całkowity koszt remontu dachu wyniósł 948.835,56 zł.

W budynku tym w latach 1821-1824 funkcjonowała manufaktura Wincentego Przechadzkiego, Po likwidacji manufaktury budynek został przebudowany na dom mieszkalny.

5. Zamkowa 4 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 35.000,00 zł; całkowity koszt remontu dachu wyniósł 70.000,00 zł.

6. Główny Rynek 10 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej Główny Rynek 10; dotację rozliczono w kwocie 61.570,80 zł; całkowity koszt remontu dachu wyniósł 208.088,49 zł.

7. A. Chodyńskiego 3 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. A. Chodyńskiego 3; dotację rozliczono w kwocie 9.017,00 zł; całkowity koszt remontu dachu wyniósł 56.358,77 zł.

8. Wał Staromiejski 18 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wał Staromiejski 18; dotację rozliczono w kwocie 31.482,00 zł; całkowity koszt ocieplenia ściany zewnętrznej z nowa kolorystyką wyniósł 98.644,92 zł.

9. Pułaskiego 13 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 17.490,50 zł; całkowity koszt wymiany stolarki okiennej wyniósł 33.478,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza prowadzi wykaz dotacji udzielonych właścicielom i użytkownikom wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Kalisza. Z wykazem tym można zapoznać się TUTAJ.

Dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji są jednym z przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji.