XV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W środę 17 czerwca 2020 roku odbyło się XV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Spotkanie odbyło się w sali recepcyjnej w budynku ratusza, która umożliwiła zachowanie właściwego reżimu związanego z sytuacją epidemiczną.

W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski, który przywitał nowych członków Komitetu, wybranych w ostatnich naborach do Komitetu.

W programie spotkania znalazły się następujące tematy:

  1. Podjęcie stanowiska w sprawie Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
  2. Projekt stanowiska rekomendującego Prezydentowi Miasta stworzenie programu obniżania krawężników z możliwością elektronicznego zgłaszania zapotrzebowania na obniżenie w trybie akcji ciągłej i realizacją w ramach bieżących i planowanych robót drogowych – na obszarze rewitalizacji.
  3. Projekt stanowiska rekomendującego Prezydentowi Miasta przesunięcie słupków ulicznych znajdujących się u zbiegu Rynku Głównego, ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej bliżej jezdni tak, aby uniemożliwić pojazdom parkowanie na herbie Miasta Kalisza.
  4. Projekt stanowiska rekomendującego Prezydentowi Miasta zlecenia przez Miasto zakupu urządzeń do usuwania z chodników zaschniętych gum do żucia.
  5. Projekt stanowiska rekomendującego Prezydentowi Miasta przedkładanie do zaopiniowania Komitetowi Rewitalizacji sporządzonych koncepcji, przed rozpoczęciem prac nad tworzeniem projektów, przebudowy ulic, placów, terenów zielonych i rzeki w obszarze rewitalizacji.
  6. Analiza potrzeb organizacji pozarządowych względem Centrum Organizacji Pozarządowych (i centrum wolontariatu) Babina 1.
  7. Wnioski i wolne głosy.

Zaplanowano też datę następnego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji na 16 września 2020 roku.

Print Friendly, PDF & Email