Znamy wyniki konkursu na zagospodarowanie Złotego Rogu

Rozstrzygnięto otwarty studencki konkursu urbanistyczny na opracowanie projektu konkursowego pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”.

Na konkurs wpłynęło łącznie 91 projektów konkursowych, spośród których członkowie jury konkursowego dopuścili do finału konkursu 14 prac. Wśród nich szczególnie dwie prace zyskały uznanie jurorów dlatego postanowiono nieco zmodyfikować podział ustalonych w Regulaminie Konkursu nagród i wyróżnień i przyznano:

  • dwie równorzędne I nagrody po 2.500,00 zł.:
    dla zespołu autorów: Dominika Mielczarek i Kornel Mierzejewski za stworzenie bardzo atrakcyjnej przestrzeni publicznej z integracją przestrzeni Złotego Rogu i nowo kreowanych bulwarów nad Prosną oraz trafną propozycję uzupełnienia zabudowy kwartału ikoniczną formą instalacji przestrzenno-użytkowej z funkcją usług publicznych.
    oraz dla Sebastiana Rico za kompleksowe i wszechstronne opracowanie wszystkich elementów przestrzeni znacznie wykraczające poza wymagania minimalne, za swobodę i lekkość operowania elementami urbanistycznymi w przestrzeni, liczne propozycje nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz znakomity warsztat projektowo-rysunkowy.
  • II nagrody nie przyznano,
  • III nagrodę w wysokości 1.000,00 zł. dla zespołu autorów: Tomasz Cebula i Magdalena Depa za znakomity warsztat projektowo-rysunkowy wykazany w pięknych odręcznie malowanych obrazach oraz za bardzo ciekawe rozwiązanie przestrzeni na Cyplu Rypinkowskim.
  • wyróżnienie równorzędne w wysokości 500,00 zł. dla zespołu autorów: Paweł Woźniak i Przemysław Hemmering za proste, czytelne, eleganckie i bardzo funkcjonalne rozwiązanie promenady łączącej wszystkie ważne elementy przestrzeni na styku miasto-rzeka z preferencją ruchu pieszo-rowerowego ponad samochodowym oraz klasyczne rozwiązania placów i punktów formalnie ważnych.
  • wyróżnienie równorzędne w wysokości 500,00 zł. dla zespołu autorów: Magdalena Zembaty i Julia Zieleniewska za trafne i atrakcyjne propozycje przestrzenno-architektoniczne zagospodarowania Cypla Rypinkowskiego i Złotego Rogu oraz czytelną grafikę projektową pokazującą nowoczesny styl i charakter miejsca.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Konkursu a pozostałym uczestnikom dziękujemy za wzięcie w nim udziału. Wszystkim studentom życzymy osiągania wielu sukcesów na wybranej drodze zawodowej.

Dzięki Konkursowi Kalisz zyskał wiele bardzo ciekawych propozycji rozwiązań zagospodarowania przestrzeni miejskich przybliżających miasto do rzeki, gdyż taka właśnie idea przyświecała organizacji Konkursu.

Z pracami nagrodzonymi można zapoznać się TUTAJ.

Galerię finałowych prac studenckich można obejrzeć TUTAJ.