Oferta na „Półkolonie letnie dla dzieci z obszaru rewitalizacji”

Złożono ofertę na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z Komunikatem Prezydenta Miasta Kalisza w tej sprawie oraz szczegółami oferty można zapoznać się TUTAJ

Uwagi dotyczące treści oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, drogą elektroniczną na adres Wydziału Rozwoju Miasta – Biura Rewitalizacji, Urzędu Miasta Kalisza: rewitalizacja@um.kalisz.pl