Jeszcze przez dwa tygodnie przyjmujemy zgłoszenia nowych przedsięwzięć do GPR

Do piątku 4 września można zgłaszać pomysły na nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Do Programu mogą zostać włączone wszelkie przedsięwzięcia, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji i które odpowiadają na problemy tego obszaru a tym samym realizują cele i kierunki działań wyznaczone w Programie.

Do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych szczególnie zachęcamy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, którzy planują ich odnowienie i chcą skorzystać z dotacji na ten cel udzielanych przez Miasto Kalisz. Wpis takiego przedsięwzięcia do GPR wzmocni jego pozycję przy ocenie wniosków o udzielenie przedmiotowej dotacji. Wpisanie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR umożliwi także w przyszłości ubieganie się o inne środki zewnętrzne na realizacje tych przedsięwzięć, których pozyskanie będzie uzależnione od ich wpisu do gminnych programów rewitalizacji.

Czekamy także na propozycje działań społecznych od mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zainteresowanych procesem rewitalizacji w naszym mieście. Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać poprzez Formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony Formularz należy przesłać w formie elektronicznej na adres rewitalizacja@um.kalisz.pl lub w formie pisemnej na adres: Wydział Rozwoju Miasta – Biuro Rewitalizacji, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO