Nabór wniosków o udzielenie dotacji

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił otwarty nabór wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Na dotacje zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie Miasta Kalisza milion złotych.

O dotację ubiegać się mogą właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (obszar ograniczony: Al. Wojska Polskiego, ul. Poznańską, ul. Harcerską, ul. Nowy Świat, ul. Szlak Bursztynowy, Rzeką Prosną, Kanałem Bernardyńskim, ul. Ciepłą, ul. Winiarska, ul. Warszawską, ul. Gen. Wł. Sikorskiego).

Dotacje mogą być udzielane na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac.

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla wnioskodawców, który niedawno udostępniliśmy. Zapraszamy również na specjalną zakładkę Dotacje na naszej stronie, na której udostępnione są niezbędne do złożenia dokumenty.

Wnioski z niezbędnymi załącznikami będzie można składać w dniach od 1 do 30 września.