Projekt „Kalisz – kurs na rewitalizację” – przebudowa ulic Piskorzewskiej i Zamkowej już w toku

Trwają prace związane z przebudową ulic Piskorzewskiej i Zamkowej. Działania prowadzone są w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”. Nawierzchnia ulic ma zostać przystosowana do tego, aby mogli z niej wygodnie korzystać wszyscy uczestnicy ruchu. Wzdłuż ciągów drogowych pojawi się więcej zieleni, zostanie też zamontowane nowe oświetlenie.

Ulica Zamkowa pozostanie dostępna dla samochodów, a uspokojony ruch ma uczynić ją też bardziej przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Docelowo ma ona łączyć funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Zaciszna ulica Piskorzewska zachowa swój unikalny klimat. Pojawi się tam więcej zieleni, która zostanie posadzona przy trejażach, aby mogła piąć się w górę.

Źródło dofinansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.