Dotacje 2020 w realizacji

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, którzy złożyli wnioski o dotacje na rok 2020, realizują zaplanowane prace. Niektórzy beneficjenci już po raz drugi skorzystali z pomocy finansowej Miasta, aby móc zmodernizować swoje budynki. Z każdym takim remontem rośnie wartość nieruchomości, poprawia się komfort życia mieszkańców i podnoszą walory estetyczne naszego Śródmieścia.

W 2020 r. dotacje otrzymało 13 beneficjentów. Pomoc finansowa z Miasta jest przeznaczana m.in. na remonty dachów, elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz części wspólnych budynków położonych w obszarze rewitalizacji.

Dotacje są jednym z przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Są one również ważną częścią rewitalizacji w Kaliszu, jako element włączania prywatnych interesariuszy do procesu rewitalizacji.