Aleja Wolności, Złoty Róg i ulica Mostowa w Kaliszu – opracowanie historyczne

Zachęcamy do zapoznania się z Opracowaniem prezentującym zarys rozwoju architektoniczno-urbanistycznego Alei Wolności, Złotego Rogu i ulicy Mostowej w Kaliszu. Tekst ten powstał na potrzeby studenckiego otwartego konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie Złotego Rogu.

Autorką opracowania jest pani Joanna Bruś, historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a obecnie nauczyciel akademicki na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także nauczyciel Liceum Plastycznego w Kaliszu.