Nabór wniosków na dotacje 2021 zakończony

Zakończył się nabór wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło 41 wniosków od właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru rewitalizacji. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosi 4.341.783,33 zł., a całkowity koszt realizacji planowanych robót lub prac to 15.682.648,54 zł. Kwota zarezerwowana w budżecie Miasta na przedmiotowe dotacje wynosi 1.000.000,00 zł.

W zakresach planowanych działań znalazły się w głównie remonty dachów, elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek schodowych, ale także modernizacja podwórka czy wymiana bram wjazdowych i remonty ogrodzeń. Wielu wnioskodawców kontynuuje modernizację swoich nieruchomości i złożyło wniosek o dotacje miejskie po raz kolejny.

Obecnie przystępujemy do sprawdzenia wniosków pod względem formalnym.