Ostatnie przed wakacjami posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

We wtorek 21 czerwca 2022 roku odbyło się drugie w tym roku i ostatnie przed okresem wakacyjnym posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Członkowie tego zespołu spotykają się co najmniej cztery razy w roku i rozmawiają o sprawach związanych z rewitalizacją w naszym mieście.

Podczas wtorkowego spotkania naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Dagmara Pokorska opowiedziała o bieżących i planowanych inwestycjach na obszarze rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy Głównego Rynku i rewaloryzacji Parku Miejskiego.

Członkowie Komitetu przyjęli podczas posiedzenia jedno stanowisko rekomendujące prezydentowi miasta przebudowę, modernizację i uatrakcyjnienie istniejących w obszarze rewitalizacji placów zabaw oraz stworzenie nowych miejsc o podobnym przeznaczeniu, z wykorzystaniem aktualnych trendów.

Następne posiedzenie zostało zaplanowane na 27 września 2022 r.