Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

W dniu 18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zabytków. Miasto Kalisz w ramach ochrony i zachowania materialnej spuścizny corocznie przydziela dotacje celowe z budżetu Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W tym roku ze swojego budżetu Miasto przeznaczyło na zabytki 500.000 zł. Ze szczegółami dotyczącymi przyznanych w 2023 roku dotacji można zapoznać się w linku  https://tiny.pl/wv13

Na obiekty zabytkowe również można uzyskać dofinansowanie w ramach dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji dofinansowanie nie obejmuje prac konserwatorskich i restauratorskich  dokonywanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Rocznie Miasto Kalisz przeznacza na obiekty będące w strefie ochrony konserwatorskiej na obszarze rewitalizacji 1.000.000 zł na ten cel.

Print Friendly, PDF & Email